Adresse

Ringve

Lade Allé 60, 7041 Trondheim

Buss: Buss nr 3 eller 4 fra sentrum til Lade. Gå av på stoppet Ringve museum og opp bakken.

Bil: Følg skilting fra E6 eller sentrum

Telefon

72 88 00 88

Email

post@bryllupitrondheim.no